Het bestuur behoudt zich te allen tijde het recht voor de baan voor, tijdens of na de gepubliceerde tijden te open dan wel te sluiten. Indien het bestuur van mening is dat het openhouden van de ijsbaan niet (langer) verantwoord is,gelet op de drukte kwaliteit van het ijs,de weersomstandigheden,de openbare veiligheid of anderszins,dan wordt de baan direct gesloten. Een ieder dient dan op aanwijzing van het  bestuur de baan te verlaten. In geval van overmacht ,zulks ter beoordeling van het bestuur,vindt geen restitutie plaats van het entreegeld. Het bestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies,diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen. Het betreden van de ijsbaan geschiedt geheel op eigen risico. Het bestuur kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor letsel,in welke vorm dan ook,opgedaan gedurende het verblijf op (het terrein van) de ijsbaan.


Voorzitter: Adrie Dek. Voorhoute 8 Kruiningen.
Secretaris: Edward Bank. Brouwerijstraat 17 Kruiningen
 
Penningmeester: Jan Sinke. Slagveldstraat 33  Kruiningen.
Webmaster: Arnold van Oevelen. Gatenisse 5 Kruiningen.
BestuursLeden: Hans de Jonge. Burg. Elenbaasstraat 7 Kruiningen.
Sjaak van Boven. Hugo de Grootstraat 2 c Kruiningen.
Anke Engelberts. Burgemeester Elenbaasstraat 9, Kruiningen.

René Geelhoed   24-03-2011

Jo Houtekamer   01-10-2014